A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

Deklaracja/zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane...

Naliczenie opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi

(za śmieci, odpady)

Kogo dotyczy

Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji wskazuje się ilość osób zamieszkujących nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych


Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku.
  • Oryginał pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika (lub urzędowo uwierzytelnioną kopię).
  • Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.
 

Opłaty

  • Przyjęcie deklaracji nie podlega opłacie.
  • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),

 

Dodatkowe informacje

Dane podane w deklaracji stanowią podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pierwszą deklarację lub jej zmianę należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku lub nastąpienia zmiany.
Podanie w deklaracji numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Tłuszcz – Nr rachunku bankowego Bank PKO BP S.A. 98 1020 1026 0000 1402 0260 3421.

© 2024 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.9
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce