A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne

Naliczenie opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(za śmieci, odpady)

Kogo dotyczy

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne
  • Oryginał pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika (lub urzędowo uwierzytelnioną kopię).
 

Opłaty

  • Przyjęcie deklaracji nie podlega opłacie.
  • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

  • art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz.1330).

Dodatkowe informacje

Dane podane w deklaracji stanowią podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pierwszą deklarację lub jej zmianę należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku lub nastąpienia zmiany.
Podanie w deklaracji numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Tłuszcz – Nr rachunku bankowego Bank PKO BP S.A. 98 1020 1026 0000 1402 0260 3421.

Pomoc

  1.  Biuro Obsługi Interesanta
  2. Przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /v360npox31/SkrytkaESP lub /v360npox31/skrytka ID ePUAP /v360npox31(Wydrukować deklarację, wypełnić własnoręcznie, zeskanować i dodać do pisma ogólnego jako załącznik, pismo podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym)

© 2022 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce