A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
W przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
Oryginał pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika (lub urzędowo uwierzytelnioną kopię).
Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też
wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

 
 

Opłaty

  • Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie.
  • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta.

Podstawa prawna

Art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz.1098 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz.1330).


© 2024 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.9
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce