A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Kogo dotyczy

Dotyczy osób chcących dokonać podziału nieruchomości

Czas realizacji

30 dni od złożenia mapy z projektem podziału wraz z kompletem dokumentów.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podział nieruchomości,
 • Tytuł prawny do nieruchomości /aktualny wypis z księgi wieczystej lub inny tytuł własności poświadczony przez organ do tego upoważniony/,
 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli została wydana taka decyzja,
 • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości jeżeli jest wpisana do rejestru zabytków,
 • Wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na kopii mapy zasadniczej oraz postanowienie opiniujące podział , z wyjątkiem podziałów wykonywanych niezależnie od ustaleń planu,
 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • Wykaz zmian gruntowych,
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji jest inne niż w KW,
 • Mapa z projektem podziału w ilości egzemplarzy odpowiadającej liczbie stron postępowania + 4.

Dokumenty wymienione winny być złożone w oryginale

Opłaty

Nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Tłuszcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie.

Podstawa prawna

art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz.2663).

Dodatkowe informacje

 1. Wniosek składa właściciel ,lub wieczysty użytkownik.
 2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
© 2022 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce